Některé mýty o sáčcích z polypropylenu

Jsou zdravotně závadné

23 procent celkové produkce plastů připadá pro spotřební zboží a z toho 8 procent pro zdravotnické účely. Většina výrobků v tomto odvětví je realizována vysoce jakostními polymery na bázi PVC a polypropylenu. Používají se např. jako krevní vaky (krevní transfuze), infuzní nádoby, hygienické pomůcky, chirurgické pomůcky, nemocniční oděvy atd. Polypropylen je natolik kvalitní materiál, že se dodnes využívá i pro výrobu plastových nádob na zpracování potravin (misky, talířky, odměrné válce, hrnky, dózy na potraviny, pp sáčky, apod.) Pro potravinářské a zdravotnické účely musí materiál splňovat velmi přísná kritéria. Pochopitelně pro něj platí určitá omezení, např. degraduje za vysokých teplot a nesmí se tedy vystavovat přímému ohni, nebo sálavému teplu.
chléb v pytlíku.jpg

Obsahují jedovaté látky a špatně se recyklují

Polypropylen je recyklovatelný materiál a všechny výrobky na této bázi musí být označeny recyklačním symbolem (trojúhelníkem, číslem, a šipkami). Polypropylen se značí číslem 5, polyetylen číslem 1. Problém bývá pouze u PVC (polyvinylchlorid), které se recykluje velmi obtížně, a obvykle končí ve spalovnách. Tam se ovšem spaluje za velmi vysokých teplot a zplodiny prochází citlivými filtry.
přepravní tašky.jpg

Papírové obaly jsou ekologičtější

Je to spíš naopak. Stačí si projít krok za krokem kompletní cyklus výroby papíru a plastu, od výchozí suroviny (ropy, nebo dřeva) až po konečný produkt. Po stránce energetické náročnosti (elektřina a zemní plyn), a po stránce požadavků na množství dřeva a ropy, i po stránce mechanizačního vybavení automatických linek, vychází lépe plast, než papír produkovaný papírenskými závody. A recyklace polypropylenu a papíru je na tom přibližně stejně (náklady na zpracování recyklátu).
igelitová taška.jpg

Vysoké nároky na výchozí surovinu – ropu

Plasty obecně vyžadují k výrobě velmi omezené množství ropného derivátu. Jsou to pouhá procenta ve srovnání s produkcí benzínu a nafty pro spalovací motory. Navíc se obalové materiály často produkují z kukuřičného škrobu, který je vhodnou náhradou některých p na bázi plastu i papíru.