Co to jsou šrapnelové bomby?

Šrapnel je obecný termín, který se používá k popisu fragmentů odhozených bombou nebo jiným výbušným zařízením. Obvykle se skládají z hřebíků, kuličkových ložisek, jehel nebo jiných drobných, kovových předmětů, které jsou následkem výbuchu šrapnelové bomby hlavní příčinou smrti a zranění.
 
V roce 1780, britský poručík jménem Henry Shrapnel vyvinul dělostřelecké skořápky s dlouhým dosahem, zabalené olověným pláštěm, které měly zpožděnou pojistku. Šrapnelova skořápka byla navržena tak, aby explodovala v blízkosti nebo nad hlavami nepřátelských vojáků, což způsobuje rozsáhlou smrt a zranění. Poté, co toto zařízení pomohlo britskému bezpečnému vítězství nad napoleonskými vojsky v bitvě u Waterloo v roce 1815, byl Shrapnel uznán jako národní hrdina.
 bomba ilustrace
Dnes jsou bomby obsahující šrapnel jednou z nejoblíbenějších zbraní teroristů, sebevražedných atentátníků a dalších militantů, protože mohou být levně postaveny, snadno skryty a mohou šířit paniku a krveprolití na širokém území.
 
 
Existuje několik variací těchto bomb, ale každá má stejný základ
·         dutý úsek ocelové trubky (je z obou vývodů uzavřená)
·         nízko – kvalitní výbušný prvek (střelný orach, jiná chemická sloučenina) připojený k pojistce
·         kovový šrapnel zabalený uvnitř duté trubky
 
Když dojde k explozi nízkého stupně, tlak uvnitř ocelové trubky zesiluje výbušnou sílu a vytváří mnohem silnější výbuch, než by bylo dosaženo bez vnějšího pláště oceli.
 starý granát
Primární úrazy při výbuchu jsou způsobeny počátečními vlnami, které obecně postihují orgány s obsahem vzduchu. Poranění plic a roztržené ušní bubínky jsou běžné u lidí, kteří jsou nejblíže k odpálené bombě.
 
Sekundární poranění jsou ta, která jsou způsobena šrapnelovými nebo jinými předměty hozenými vysokou rychlostí. Tato zranění jsou často lokalizována v určité oblasti těl obětí, v závislosti na umístění bomby.
 
Terciární poranění, jako jsou zlomené kosti, jsou způsobeny při panice a snahou o útěk a kvartérní zranění zahrnují popáleniny a další tepelné účinky odpálené bomby.