Business ženy

 To, že to ženy v podnikání nemají nijak jednoduché, je známý fakt. Oproti mužům musí snášet více kritiky. Ta je ale dokáže natolik utužit, že jsou odolnější a mnohdy se jejich podnikům také více daří. Průzkum zjišťující, kde se jim daří nejlépe, kde jich je nejvíce a jak se jim daří již zná odpovědi.
podnikatelka v kostýmku
Studie porovnávala 58 zemí, včetně České republiky. Na prvních třech stupních se objevily poprvé Spojené státy, za nimi Nový Zéland a Kanada. Protože se průzkum provádí každý rok, známe také největší skokany v podnikatelských aktivitách něžného pohlaví. Zde vyhrává Francie, která se posunula o 22 míst směrem nahoru, výrazně poskočila také Indonésie, Kostarika a Tchaj-wan. O sedm příček se zvedlo Irsko, o šest Rusko a o pět Thajsko a Ghana.
Zjišťovalo se také, kde je mezi podnikajícími největší počet žen. Výsledek je vcelku pozoruhodný – vítězí Uganda, za ní je Ghana a Botswana. Tyto údaje ukazují, že příležitost k podnikání nesouvisí s rozvinutostí trhu v zemi. V těchto hospodářsky ne tak silných zemích začínají podnikat matky od rodin z důvodu zajištění obživy pro svou rodinu.
Česká republika se umístila až na 43. místě. Podnikatelek zde máme necelou čtvrtinu (22,4 %). Stále je zde totiž znát, že zástupkyním něžného pohlaví není ponecháván dostatek prostoru a stále ještě jsou kvůli nerovnosti mezi pohlavími v nevýhodě.
ženy u počítače
Největších úspěchů dosahují podnikatelky v oblasti malých a středních podniků. Zde také mohou využít nejrůznějších prostředků podpory, jako jsou vzdělávací programy a finanční služby. Nejvíce podnikají ve volných a vázaných živnostech. V čele jsou činnosti profesní, vědecké a technické, poté maloobchod a velkoobchod. Velký počet žen se soustřeďuje také v peněžnictví a pojišťovnictví, zdravotní a sociální péči, ubytování, stravování či vzdělávání. Záběr je tedy skutečně široký. Muži oproti tomu nejčastěji zakládají řemeslné firmy, do kterých se dámy pouštějí jen velmi zřídka.